Rumah > Produk-produk > Acuan > Acuan suntikan eksport

Eksport Suntikan Bahagian Kereta Acuan

    Persatuan Industri Plastik Amerika (SPI AN-102-78) membahagikan acuan kepada lima kategori. Lima jenis acuan masing-masing mempunyai keperluan yang berlainan, dan jenis acuan ini hanya sesuai untuk acuan dengan mesin pengacuan suntikan sebanyak 400 ton atau kurang. Piawaian ini adalah berdasarkan kepada kehidupan ...